اس ام اس عاشقانه

عشق عذاب شیرینی است که عذابش به شیرینی آن می ارزد....
عذاب شیرین یعنی لذت بردن از سوختن در عذاب عشق و مردانه پای عشق خود ایستادن....
پای عشق ایستادن یعنی خرید غم عشق به بهای تمام خوشی های دنیا...
عشق دقیقا و حقیقتا یعنی همین.....

jok7jok.persianblog.ir

یه دعا میکنم همه بگن امین...
خدایا دلمون دست توه
تقدیرم که دست توه 
اخر کارم که میدونی میرسیم یا نه
پس دلمونو عاشق تقدیری کن که اخرشو خودت میدونی(کسی که بهش برسیم)

jok7jok.persianblog.ir

زیر بارانم بی چتر...
چشمانو بینی سرخم لو می دهند...
مرا که باریده ام همراه ابرها...
اما تابلوی قشنگی شده است...!
"من ، جاده و باران"

jok7jok.persianblog.ir

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻪ ! ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ، " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ " . . ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﺩﺍ
ﮐﺠﺎﯾﯽ ! ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ، " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
" . . ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ! ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﺍﺑـــــﺪ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ " . . .
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﯿﻪ ! ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪ

jok7jok.persianblog.ir

شال قرمز سر نکن
من را هوایی تر نکن 
گاوها با رنگ قرمز 
زود وحشی میشوند…!

jok7jok.persianblog.ir

/ 0 نظر / 21 بازدید