اس ام اس خنده دار

اصـــــولــا مــخــالـــف خــودکــشــیــم مـــگـر ایـــنــ کــ عــکــس شــنــاســنــامــم پــخــش شــه!!!!!!

jok7jok.persianblog.ir

زدم به بی خیالی.. 
چیزی هم نشده ها ..
ولی وایسادیم افسربیاد..

jok7jok.persianblog.ir

در کتابخانه مدرسه ما کتابی نیست فقط ته سیگار مدیر و معلمان است!

jok7jok.persianblog.ir

ایا وکیلم شما را به دوستی خود با مهریه ی یک دنیا ارادت و محبت یک عالم صداقت و صمیمیت و هزاران کلمه ی دوستت دارم در بیاورم//؟؟یه وقت نری گل بچینی که خودت دنیای گلی *_* *_*

jok7jok.persianblog.ir

آدم است دیگر
گاهی دلش تنگ میشود
حتی برای اینکه نیمه شب یواشکی
شماره ات را بگیرد و بشنود:
....مشترک مورد نظر شما در حال مکالمه با مشترک مورد نظر
خودش است!!
آدم است دیگر احمق است
دلش تنگ میشود...

jok7jok.persianblog.ir

/ 0 نظر / 19 بازدید