# اس_ام_اس_خنده_دار_93

اس ام اس خنده دار

اصـــــولــا مــخــالـــف خــودکــشــیــم مـــگـر ایـــنــ کــ عــکــس شــنــاســنــامــم پــخــش شــه!!!!!! jok7jok.persianblog.ir زدم به بی خیالی.. چیزی هم نشده ها ..ولی وایسادیم افسربیاد.. jok7jok.persianblog.ir در کتابخانه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید